1 oktober 2017 – Woltersum

1 oktober 2017 – Woltersum

WOLTERSUM Het Van Speijkkwartet trad op zondag 1 oktober op in de kerk van Woltersum. Met de mooiste liederen over dromen, verlangen, ontmoeting en afscheid, kortom het leven door alle seizoenen heen, werd een muzikale invulling gegeven aan het thema ‘Memories are made of this’.

 

De facebookpagina van de Culturele commissie Woltersum meldt na het optreden:

Kwartet of kwintet? Volgens de leden zelf zijn ze een mannelijk kwartet waarbij ze niet zonder de pianiste kunnen. Hun repertoire bestaat uit veel Duitstalige nummers, waarbij we ons even afvroegen of het daarom niet Von Speijk zou moeten zijn? Het Van Speijkkwartet heeft een uitgebreid repertoire. De nummers lopen uiteen van serieuze stukken tot de wat meer cabareteske waarbij het gebruik van diverse hoofddeksels en andere hulpstukken niet geschuwd wordt. Maar laat de humor je niet van de wijs brengen: technisch was het van een hoog niveau! Deze muziek komt zeer goed tot zijn recht in onze prachtige kerk…